Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017
 

DIT HJERTES MOTIONSKLUB

 

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Dit Hjertes Motionsklub

 

Tirsdag den 15. marts 2017  kl. 19.00 i  menighedshuset, Løget Kirke, Løget Center, Vejle.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage førgeneralforsamlingen.

 

Tilmelding skal ske til undertegnede på tlf. 21816011/29177848 eller på e-mail:kontakt@dhmk.dk  senest den 09. marts pga. mindre traktement.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

 

1.      Valg af dirigent og stemmetæller

2.       Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.       Behandling af indkomne forslag :

6.       Fastsættelse af klubkontingent og deltagergebyr for indendørsaktiviteterne

7.       Valg af bestyrelse

På valg er:  formand Torkild Beck,  bestyrelsesmedlem: Ole Svendsen og bestyrelsesmedlem Carsten Uth.

8.       Valg af suppleant.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt

 

Vejle den 18. jan. 2017

 

 

Med venlig hilsen

Pbv,  Torkild Beck

formand

Add Comment

Phone: 21816011
Erik Eriksensvej 50
Dit hjertes MotionsKlub, 7100 Vejle