Trænere

Formandens ord

Preben Reventlow: “Vi præsenterer dig derfor for en klub, hvor alle er glade motionister. Her stilles ikke større forventninger til præstationerne, end den enkelte kan klare. Indbyrdes kan vi jo godt presse hinanden lidt for at motivere,
men alle kan være med. Derfor byder vi også dig velkommen i klubben”

Dit Hjertes Motionsklub har 6 løbetrænere samt 2 træner til gåholdet.
Trænerne er uddannet til at give dig en god og varierende træning.